O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Čechova 407, 294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook
Nastavení cookies